Sökoptimering går ut på att göra din webbplats sökbar och enkel att hitta för sökmotorer samt besökare. Sökmotorer är till för att hitta de mest relevanta sökresultaten. För att välja ut vilka webbplatser som skall få bäst position utgår de från en förutbestämd algoritm med ett flertal parametrar. Sökmotorers algoritmer ändras ständigt för att lyfta fram de bästa webbplatserna för varje sökning. Det finns otaliga tester som tydligt visar rankingsignaler och att alltid hålla bra kvalitet är någonting som fungerar över tid. Sökoptimering gör det enklare för Google att bedömma sidan och ge den bra ranking.

Jag har hjälpt många företag att bli framgångsrika på nätet med hjälp av sökoptimering under mina 10 år som professionell sökmotorkonsult. Stor del av det jag hjälper till med är bra länkar och innehåll. Det är det två absolut viktigaste faktorerna för att nå besökare via Google och andra sökmotorer genom effektiv sökoptimering! Behöver du hjälp med bättre ranking på Google? Kontakta mig om sökoptimering här.

Du kan även höra en intervju ”Marie W Schjölin möter den digitala framgångsmaskinen Anders Tibbling som berättar om sin okonventionella yrkesväg. Med vässad intuition, genom att följa sina känslor och rikta energin rätt har han byggt upp något större än han någonsin kunde förutse.Lyssna på Podden här.

Jag är intervjuad av Sökmotoroptimering24.se Läs mer om mig där.
Jag är även omnämnd som ett av sökmotorbranschens stjärnskott 2013 av sveriges SEO-guru Magnus Bråth. Läs mer om det här.

Effektiv guide för sökoptimering

Det finns ingen detaljfakta över hur sökmotorer arbetar. För att hävda sig i mängden webbplatser är det viktigt med en logisk och tydlig struktur. Här går vi igenom några av de faktorer som går in under sökoptimering som begrepp. Att använda sig av Google Adwords är ett enkelt sätt att snabbt öka synligheten för din webbplats. Samtidigt innebär det en kostnad för varje besök. Här finns konkreta tips för hur du själv kan utföra sökoptimering och öka din synlighet på nätet! Tänk på att logga ut från Google och rensa din historik om du vill söka efter dina egna positioner.

Välj domännamn utifrån ämne

Någonting som haft stor betydelse för ranking är domännamnet. Om ett viktigt sökord finns med i domännamnet har webbplatsen kunnat få större draghjälp i resultatet. Även om sökmotorers algoritmer stadigt förändras, är detta ännu en faktor som ännu har betydelse. Genom att välja ett domännamn som innehåller ett viktigt sökord, kan du signalera till både sökmotorer och besökare vad sidan handlar om.

Det är bra att vara noggrann i sitt val av domännamn och att ta hänsyn till såväl grammatik som enkelhet.

Sökmotoroptimering av din webbplats

Att bygga bra och användarvänliga webbplatser är ett hantverk. För att sökoptimera webbplatsen från grunden krävs en hel del förkunskaper. Genom att använda ett publiceringsverktyg som WordPress, kan man förenkla arbetet drastiskt. Använder du dig av ett bra CMS elimineras också risken för att skriva över kod och ändringar. Just WordPress har en rad plugins som vägleder din sökoptimering.

Förbättra ditt innehåll

När det gäller webb är text ofrånkomligt! Bra texter som på ett naturligt sätt tar upp relevanta sökord är det som attraherar sökmotorer och besökare. Google och övriga sökmotorer indexerar text för att ge en bra träfflista. Saknas orden du vill synas med i texten, är det nästan omöjligt att nå resultaten du önskar. Tänk på att även rubriker och andra element på webbplatsen kan understryka viktiga ord.

Länkar

Åtskilliga tester och studier visar att inkommande länkar är en av de viktigaste faktorerna för ranking. Relevanta länkar med bra grundvärden visar trovärdighet och auktoritet. Det finns några saker att tänka på när det gäller länkar. Bland annat de nedan.

Relevans
Det är alltid bäst om webbplatsen som länkar till dig också är relevant för din sida. Vill du synas på sökordet ”X” bör sidan där länken förekommer också vara relevant för ”X”. Det gäller både text, rubriker osv.

Ankartext

För att betona länkens relevans och verifiera din webbplats inriktning, bör ankartexten innehålla sökordet i fråga. Ankartext har visat sig vara en viktig parameter i viktning av relevans. Ankartexter som ”Företag AB” eller ”läs mer” säger väldigt lite om ämne och innehåll på webbplatsen. Det är således bättre med ankartexter som ”Bransch i stad” (t.ex. Skräddare i Uppsala). I och med att sökmotorer utgår ifrån text, är det alltid bäst med en textlänk istället för en bild.

Bra landningssida

En webbplats kan behandla en uppsjö områden. Den länk som är bra och relevant skall peka mot rätt landningssida för att ge bäst effekt. Därför bör din landningssida vara utformad samt optimerad för sökordet länken anger. Här avses allt ifrån text till rubriker, bildtexter, titlar osv.

Länkar i text

En isolerad länk är inte lika effektiv som en länk i brödtext. Var noga med att länken förekommer i ett sammanhang som ökar relevans och läsvärde. En unik textartikel som hänvisar till en annan webbplats inom samma område är naturligt. Bra text är därmed inte bara viktigt för din landningssida utan också för sidan som länkar.

Page Rank

Detta är ett sätt att mäta relativt informationsvärde på en webbplats. Det är några år sedan Google slutade att uppdatera visuell Page Rank men fram tills dess var Page Rank en viktig kvalitetsstämpel för webbplatser. Även om detta är ett historiskt värde nu för tiden, kan det ändå indikera styrka.

Få länkar

Det finns ett flertal sätt att få länkar till sin webbplats. Genom content marketing, bra innehåll och samarbeten kan en hel del naturliga länkar bli verklighet. Sökoptimering handlar till stor del om att ha bra och relevant information. Detta går hand i hand med att få länkar till sin webbplats.

 • Det är vanligt med länkar från kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • En auktoritetssignal är länkar från org som granskas av fysiska personer.
 • Bloggare och bransch-aktiva personer kan ofta nämna tjänster som är relevanta för deras lyssnare.
 • Bidra till branschtidningars upplaga för att omnämnas.
 • Använd Google local business center för bättre synlighet vid sök efter ditt företag.

När du länkar till andra webbplatser är det bra att vara restriktiv i sin bedömning. En länk till en undermålig webbplats kan skada din egen synlighet. Det är alltid bra att se över utgående länkar för att se om någonting bör tas bort.

Bildnamn

När du jobbar med webbplatsens sökoptimering är bilderna ett område man lätt förbiser. Googles bildsök är viktigt att ta hänsyn till då allt fler väljer rent visuella faktorer. Bildsök ger ytterligare en rankingmöjlighet vid sidan av serpen. Dessutom är bildnamn viktigt även för vanliga sök i och med att de anger relevans och sökord. För en topplacering är det fördelaktigt med några länkar direkt till bilder på webbplatsen. Var noga med att sökordet finns både i ankartext och bildnamn.

Relevanta bildnamn

Bildnamn är ett enkelt och tydligt sätt att berätta vad din webbplats handlar om. Namn som ”0012.jpg” berättar ingenting om bilden. Välj istället någonting som beskriver innebörden t.ex. ”kosttillskott-man.jpg”. Företrädelsevis används bindestreck och inte understreck när man vill skriva flera ord som bildnamn.

ALT-attribut

ALT-attributet är viktigt av flera anledningar. Dels väljer vissa att ladda webbplatser utan bilder och för de med begränsad syn är detta ett sätt att greppa bildens funktion. Naturligtvis är det också ett sätt att besök-anpassa och sökoptimera en webbplats. Texten skall fungera som ett alternativ till att se bilden. Den syns ofta även när man ”hoovrar”.

Kontext

Grunden i sökoptimering är relevans och funktion. En bild skall därför inte ses som en isolerad del av sidan utan som en relevant funktion. Se till att texten som finns i anslutning till bilden är relevant och vice versa. Detta är en viktig detalj inom sökmotoroptimering såväl som för användare.

Bildstorlek

Det finns en risk med att använda för stora och för många bilder. Webbplatsen kan bli trög att ladda för de som inte har snabb anslutning till internet. Var noga med att bilder har rätt storlek för visningen och inte är för stora.

För vissa webbplatser kan det underlätta att också kontrollera om bilderna filtreras bort i (Google Safe Search Filter). Detta är ett filter som tar bort stötande material från sökträffarna. Det händer också att även annat material råkar filtreras. Sök ditt exakta domännamn i Googles bildsök för att säkerställa att alla bilder syns.

Välj sökord utifrån fakta

Oavsett vad du vill kalla en tjänst/produkt är det besökaren som avgör vad som gäller. Vid sökoptimering av en webbplats bör du alltid utgå ifrån vad folk söker efter och anpassa dig utifrån detta. Att nå bra positioner på ett ovanligt men relevant sökord innebär inte att fler kommer att hitta din webbplats. Det spelar ingen roll att du har bra position på ”Förtäring i Västsverige” om flertalet istället söker efter ”Restaurang Göteborg”.

Detta är ett vågspel för samtidigt vill du attrahera rätt besökare. Inte nödvändigt så många som möjligt.

Vanliga misstag du bör undvika

Det finns en rad diken att falla i när man sysslar med webb och sökmotoroptimering. Genom att känna till vanliga misstag kan du enklare undvika att trampa snett i jakten på en bra position.

 • Börja i rätt ände
  Analys är en grundstomme i all marknadsföring. Börja inte sökoptimera innan du vet vilka sökord du vill synas på. Det finns en rad hjälpmedel att rådfråga för att hitta vilka ord som har flest sök i olika områden. Dina egna varumärken skall naturligtvis lyftas fram. Därefter är det en fråga om sökvolym och strategi.
 • Syfte
  Fundera över vad du vill med din webbplats. Generellt delar man upp webbplatser i några kategorier utifrån vad man vill ha för resultat. Det kan handla om informativa webbplatser, informationsinsamling, leadsgenerering, försäljning osv. Utgå ifrån ditt syfte med webbplatsen för att få en kostnadseffektiv och bra sökoptimering.
 • Välj rätt sidtitel
  Orden i sidtiteln är en viktig signal till sökmotorer om vad din sida handlar om. Använd inte detta till företagsnamnet. En tumregel är att ha viktiga sökort tidigt i sidtiteln och att begränsa sig till omkring 70 tecken (inklusive blanksteg). Denna text används som rubrik i sökträffarna och förkortas om den är för lång. Om du av någon anledning vill ha med ditt bolagsnamn i titeln bör detta stå sist.
 • Spara tid
  Det finns en rad mer eller mindre onödiga detaljer att lägga kraft vid när man sökoptimerar. Bland dessa finns Meta-taggar. Sökmotorerna lägger ingen vikt vid dessa.
 • Undvik keywordspam
  Skriv tydligt och konkret i sidtitel, ALT-taggar osv. Att repetera sökord är inte någonting som hjälper din webbplats. I värsta fall tvärt om.
 • Struktur och regler
  Att bearbeta sin text och återge den på ett korrekt sätt utifrån vanliga skrivregler är viktigt. En rubrik skall kodas som H1 och underrubriker i fallande höjd (h2, h3, h4 osv). Det är direkt kontraproduktivt att ersätta en h1-rubrik med stor teckenstorlek!När en text är välstrukturerad och följer vanliga skrivregler över hur man bygger upp en artikel, blir den lättare indexerad på rätt sätt. Dessutom är det enklare för besökare att ta till sig vad du försöker säga. Inom SEO är texthantering någonting som får allt viktigare position. Detta gäller även ordrikedom och diversitet.
 • Metabeskrivning
  Din metadescription är viktig för att besökare skall attraheras av din webbplats. Detta är texten som syns i sökträffarna. Håll dig omkring 160 tecken för att inte riskera att texten kapas. Detta skall vara en unik text som lyfter fram vad du vill säga och vad sidan hanterar.
 • Naturlig länkprofil
  Din länkprofil är de totala länkar som hänvisar till din sida. Se till att denna är rik och varierad. Allt för många länkar från samma källor, ip-nummer eller med likartad exakt ankartext är suspekt och någonting som kan observeras.
 • Text, avsändare och mottagare
  Även om du är ute efter bästa tänkbara sökmotoroptimering, bör du inte glömma vem du skriver för. Sökmotorer är vägen till besökare du vill få in på din webbplats. Skriv därför i första hand för besökare, strukturerat för att enkelt kunna indexeras av sökmotorer. Inte tvärt om. Var tydlig med sökord i text och rubriker men skriv naturligt för att intressera din publik.

Sist men inte minst gällande SEO

Försvåra inte webbplatsen i onödan! Flash i menyn är exempel på onödigt jobb som inte främjar resultat. Ytterligare exempel är flash-intron, musik i bakgrunden, rörliga bakgrunder osv. Fokusera på unika texter, bra struktur, enkel design och vad noggrann med detaljer.

Vad är då sökoptimering?

internet och effektiv optimering Hela SEO-branschen har uppkommit tack vare det behov som har skapats i och med de tidigare nämnda sökmotorernas blotta existens. Flera undersökningar visar att i princip alla nätanvändare söker och surfar med hjälp av sökmotorerna. Google, som är den i särklass populäraste sökmotorn, har kommit för att stanna och styr våra liv mer än vi tror.

För att förklara vad sökoptimering är med några kloka ord: ”De två huvudsakliga delarna i SEO är göra sin webbplats mer relevant med hjälp av optimering och mer populär med hjälp av länkar.” En bättre förklaring får man faktiskt leta länge efter.

Varför behövs SEO?

Färska undersökningar visar på att 86 procent av befolkningen i Sverige surfar på internet i genomsnitt två timmar varje dag. De siffrorna justeras uppåt hela tiden. IT-revolutionen har fullständigt omdanat våra liv. Numera är det allt vanligare i en familj att alla familjemedlemmar har varsin dator. Möjligheten att kunna surfa med mobilt bredband lockar också allt fler att våga språnget ut på nätet.

Vanligtvis kommer cirka 80 procent av alla besökare du någonsin kommer att ha på din webbsida från Google. Frågan är bara om det är 80 procent av 100 besökare eller 80 procent av 100 000 besökare. Skillnaden däremellan är himmelsvid. Eller hur? Om din webbsida syns på rätt sökfraser i svarslistan på Google så betyder det en enorm skillnad jämfört med om du inte gör det. Om du till äventyrs inte finns där nu behöver du sökoptimering. Att synas eller inte med sin webbsida på Google är ungefär som det vildvittrorna i Ronja Rövardotter skriker när de jagar Ronja ner i sjön: ”Syns inte, finns inte”. Syns du inte på Google, Yahoo och de andra sökmotorerna så finns du inte. Då får du inga besökare till hemsidan och kan inte heller nå ut med ditt budskap. Då blir din sajt inget annat än ett blindskott i mörkret.

Effektiv sökoptimering

make more money onlineDet absolut effektivaste sättet att sökoptimera sin webbsida på exempelvis Google är att helt enkelt ta hjälp av en professionell SEO-firma. Där finns all kunskap och erfarenhet samlad och du kan därför tryggt förlita dig på att med denna proffsiga hjälp och vägledning så har du möjlighet att nå topplaceringar på Google.

Det kostar visserligen en slant att hyra in SEO-proffs, men vad gör det när du mycket snart kan blicka ut från sökmotorernas första plats och som grädde på moset börja räkna besökarna på din egen webbsida i ökande tillströmning. På så sätt har du ganska snart de satsade pengarna tillbaka flera gånger om.

Tips för effektiv sökoptimering

Sugen på fem snabba tips för effektiv sökmotoroptimering? Jag visste väl det. Häng med då så kör vi järnet:

1) Satsa på innehållet. Fett med information och de rätta nyckelorden är A och O i allt som har med SEO att göra.
2) Jobba smart med grafik och länkar. När du publicerar innehåll, gör det helst i ren text. Väv inte in det du vill säga i bilder och grafiska element.
3) Välj en bra sidtitel. Titeln på din sida är viktig. Väljer du den med omsorg kan den göra stor skillnad. Titlar av typen “Gratis rådgivning när du ska välja barnleksaker”, eller “Kontakta en expert på barnleksaker i dag” är bra och ger förmodligen högsta rankning. Titelutrymmet är den viktigaste platsen för att placera nyckelord, så se till så att du inkluderar dem där.
4) Uppdatera regelbundet. Du behöver uppdatera innehållet på din webbplats med regelbundna mellanrum för att uppnå riktigt bra resultat. Observera att även mindre förändringar räknas hos sökmotorerna.
5) Häng med i utvecklingen. Genom att hålla dig uppdaterad på det senaste inom SEO ligger du hela tiden steget före och kan dra nytta av detta.

Sökoptimering ökar din omsättning

seo optimering ger resultatSponsrade sökresultat har ett värde som överstiger 37,7 miljoner kronor per dag och värdet av att synas på förstasidorna i sökmotorernas organiska träfflistor beräknas överstiga denna summa med råge.

Förr i världen var man tvungen att annonsera i lokaltidningens pappersupplaga för att synas i marknadsföringen, locka kunder till sig och därmed öka sin omsättning. Tidningen var i princip den enda reklamkanal som stod till buds och nådde enbart den egna prenumerantstocken.

Om man då leker med tanken att SEO de facto hjälper dig som företagare att synas på webben inför hela världen så förstår vem som helst att inget företag kan överleva i långa loppet utan sökoptimering. Sökmotoroptimering är en mycket effektiv hjälp att öka sin omsättning på ett närmast lavinartat sätt.

Relevanta besök

Med hjälp av metodisk och professionellt utförd sökmotoroptimering så ökar antalet besökare till den egna hemsidan markant i antal, därom råder inga som helst tvivel. All erfarenhet och alla rapporter visar att så är fallet.

Men det viktiga i kråksången är nog ändå inte att locka 100 000 besökare i största allmänhet till sig, utan att kunna få relevanta besök på sin hemsida. Värdet av varje besök ligger som bekant i hur relevant det är för dig och besökaren. Relevanta besök åstadkommer man också med hjälp av sökoptimering som utförs på rätt sätt.

Summan av kardemumman blir alltså att sökmotoroptimering är ett fullständigt oersättligt verktyg för att synas i en värld som alltmer styrs av internet. Utan sökmotoroptimering syns du inte på Google – och då finns du heller inte.

Gratis SEO?

Kan man sökoptimera sin webbplats helt gratis? Ja absolut! All information finns på nätet och det är tillgängligt för alla. Räkna dock med en lång och ganska brant inlärningskurva. Gratis Sökmotoroptimering är kanske en utopi, den tiden det tar att bli skicklig på detta på egen hand överstiger sannolikt investeringskostnaden för att anlita ett proffs. Men allt handlar om intresse och hur man värderar sin tid såklart :)

Bästa metoden för framgång

optimering ger framgångTänk på hur en sökmotor fungerar. De som söker ställer en fråga som de vill ha ett riktigt bra svar på. Alltså ska du se till att skapa riktigt bra svar! Det är hela hemligheten med sökmotorer och bästa metoden för Gratis Sökoptimering. Är din sida ett riktigt bra svar på dina viktigaste sökfraser eller kan svaret bli bättre?

Om sökfrasen ”romantisk weekend” är frågan så måste din webbplats vara ett bra och tydligt svar på det med allt vad det innebär. Titlar, META-beskrivning, rubriker, bilder samt texten på sidan ska ge utförlig information till den sökande. Är sökfrasen konkurrensutsatt måste din sida dessutom ha inkommande länkar med ”romantisk weekend” som länktext för att kunna konkurrera på sökmotorernas svarslistor.

SEO Tips

Är man riktigt intresserad av SEO finns det många bra källor till intressant information. Den bästa svenska källan till sökmotorrelaterad information är SEO-forum. Mängder med läsning och bra nybörjarguider. Bli medlem där och läs på ordentligt :) Diverse tankar om Sökoptimering

Nu jobbar jag mest med min nya sida Anders Tibbling Online där jag skriver om SEO och lite mer personliga saker.